Gdzie jest Machu Picchu

Gdzie jest Machu Picchu

Gdzie znajduje się Machu Picchu

MP

Machu Picchu w Peru jest najważniejszym miejscem archeologicznym w całej Ameryce Południowej z wielu powodów. Obok oczywistych naukowych aspektów archeologicznych i historycznych wszelkie interpretacje dotyczące tego niezwykłego miejsca nie mogą być wyrwane ze znacznie szerszego kontekstu. Każdy rok badań przynosi nowe odkrycia, rozjaśniające tajemnice inkaskiego imperium, którego istotnym elementem było bez wątpienia Machu Picchu.

Samo położenie sanktuarium w naturalnym, spektakularnym otoczeniu dowodzi jego nadzwyczajnego znaczenia dla Inków. Wśród wielu pytań, które rodzą się w głowach przybywających w to magiczne miejsce, jedno powtarza się niezmiennie: dlaczego zbudowano święte miasto akurat w tym miejscu? Po latach badań zrodziła się odpowiedź o wielu wątkach, które jednak logicznie się uzupełniają. Bardzo silnym argumentem jest tak zwana teoria „świętej geografii” (la geografia sagrada), solidnie podparta „zmitologizowaną historią”, która mocno zakorzeniła się w świadomości współczesnych Latynosów, także badaczy. Mając te narzędzia, można się pokusić, niekiedy pośrednio, o wyjaśnienie także innych tajemnic Machu Picchu.

Święta geografia odnosi się przede wszystkim do mitów i wierzeń ludzi mieszkających w naturalnym otoczeniu wielkich gór, jaskiń, rzek, jezior bądź źródeł, które posiadają dla nich nadzwyczajną, metafizyczną moc wpływania na wszelkie dziedziny życia. Tworzyła się w takich warunkach pełna kosmogonia w ujęciu materialnym, jak i duchowym. Ten sposób myślenia doskonale ilustrują idee dr. Johana Reinharda. Ten znakomity badacz jest stałym współpracownikiem National Geographic Society, Field Museum of Natural History (Chicago), Instituto de Montaña (West Virginia), Universidad Católica de Salta (Argentyna) i honorowym profesorem Universidad Católica de Arequipa (Peru). Johan Reinhard zasłynął odnalezieniem w 1995 r. na zboczach świętej góry Ampato inkaskiej mumii dziewczynki.

MP

Zanim podejmie się próbę interpretacji znaczenia sanktuarium Machu Picchu, należy bliżej przyjrzeć się imponującej topografii bliższych i dalszych łańcuchów górskich. Widoczne w nich wybitne szczyty odegrały istotną rolę w kosmogonii i tworzeniu mitów górali andyjskich. Wśród wielu wybitnych ośnieżonych szczytów, znajdujących się w rejonie Cuzco, kilka zasługuje na szczególną uwagę. Zwłaszcza Salcantay (6171 m.n.p.m.) I Verónica (5750 m.n.p.m.) wydają się mieć dużo związków z wyborem miejsca budowy sanktuarium Machu Picchu.

Sanktuarium położone jest na przecięciu dwóch linii poprowadzonych z wierzchołków apus, świętych gór Inków. Linia poprowadzona na zachód ze szczytu Veróniki (Huacay Huilque – keczua), przetnie się z linią poprowazoną na północ ze szczytu Salcantay dokładnie w miejscu, gdzie Inkowie zbudowali swoje niezwykłe miasto.

Położenie. Machu Picchu rozciąga się na przełączce w łańcuchu górskim „Cordillera de Vilcabamba” (Peru) na wysokim lewym brzegu rzeki Urubamba na wysokości 2400 m. n.p.m. Administracyjnie sanktuarium znajduje się w okręgu Machupicchu, prowincji Urubamba departamentu Cuzco na 13º9’13” szerokości geograficznej południowej i 72º32’34” długości geograficznej zachodniej. Sanktuarium zajmuje powierzchnię 90 tysięcy metrów kwadratowych (część rolnicza i mieszkalna łącznie).

Do sanktuarium Machu Picchu można się dostać jadąc pociągiem 112 km z Cuzco do Aguas Callentes, miasteczka położonego 400 m poniżej ruin.

Innym sposobem jest uciążliwa, piesza wędrówka tzw. Drogą Inków. Pełna trasa (33 km, 4 dni, 3 noce) prowadzi przez doliny, granie andyjskie i górskie przełęcze na wysokości ponad 4000 m.n.p.m.

 

Więcej w książce „Odkrycie Machu Picchu” – J.Walczak (2012)

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *